Artventure dla branży chemicznej

Zakres zadań obejmuje mi. in.: opracowanie strategii obecności w mediach społecznościowych, stworzenie kanałów komunikacji (Facebook, Twitter, YouTube), publikowanie treści w utworzonych kanałach komunikacji, reklamę na Facebooku oraz współpracę z inżynierską kadrą managerską w zakresie fachowych publikacji produktowych na potrzeby mediów branżowych, mediów społecznościowych oraz wydawnictw firmowych.

Artventure podjął współpracę z firmą produkcyjną z branży materiałów budowlanych w zakresie komunikacji marketingowej i public relations

Zakres zadań obejmuje:
Opracowanie strategii pozycjonowania marek należących do Grupy.
Opracowanie identyfikacji wizualnej dla jednej ze spółek.
Opracowanie strategii komunikacji w mediach społecznościowych oraz stworzenie profili firmowych: LinkedIn, Facebook,Twitter, YouTube, Google+ oraz publikowanie treści.
Tworzenie grafiki i promocję na Facebooku.
Wdrożenie bloga opartego o system WordPress i połaczenie z firmową stroną internetową,
Reklamę Google Ads.
Opracowanie broszur produktowych (teksty, grafika).
Stworzenie stron internetowych dla dwóch marek należących do grupy (treści, projekt graficzny, content marketing).
Opracowywanie scenariuszy filmów korporacyjnych i nadzór prac na planie zdjęciowym.
Prowadzenie biura prasowego,

Współpraca zakłada również stały mentoring dla członków zarządu i doradztwo strategiczne w kluczowych projektach marketingowych.

Artventure jest partnerem wystawy malarstwa Marty Kiniewicz. Jej prace dostępne są także w naszej galerii

W subtelnych i eleganckich odcieniach szarości Marta Kiniewicz przedstawia sceny z życia dzieci i dorosłych, które kilka dekad wcześniej utrwalone zostały na odbitkach fotograficznych. Obrazy są twórczą i uniwersalną interpretacja tamtego zapisu. Prace malarskie powstawały w latach 2015-2017. Są interesującym przykładem zastosowania rozmaitych technik malarskich. Zmierzająca ku fotorealizmowi technika, podobnie jak u Magritte’a dodatkowo zwiększa siłę oddziaływania tych prac. Dodanie symboli i kreowanie nowego kontekstu sprawiają, że obraz wymyka się logicznym i jednoznacznym interpretacjom. Na niektórych płótnach, poprzez pogłębienia kontrastu odbiorca może odkryć coś, czego nie dostrzegł od razu. Co odbieramy, a co powinniśmy zobaczyć w tym królestwie światła?

Przeczytaj esej na temat twórczości artystki TUTAJ
Prace dostepne są na stronie galerii twórców artventure. Zapraszamy do zakupu prac firmy i osoby prywatne.

Czas spowolnienia na rynkach oraz nowych wyzwań

PMI dla polskiego przemysłu spadł we wrześniu 2019 r. do 47,8 pkt z 48,8 pkt. Raport wygląda przygnębiająco: najniższy poziom wskaźnika nowych zamówień od 10 lat (źle wyglądały zamówienia z kraju jak i z zagranicy), sygnały o słabym popycie z Zachodniej Europy, szczególnie z Niemiec i Francji. Wskaźniki bieżącej produkcji pozostały poniżej neutralnego poziomu a przyszła produkcja oceniana jest najgorzej w historii (od 2012 r.). W efekcie, aktywność zakupowa spadła (indeks znalazł się najniżej od 6 lat). Poza słabością popytu, firmy musiały się też mierzyć ze wzrostem kosztów przy utrzymywaniu bez zmian cen własnych. Ostatnie odczyty produkcji przemysłowej rozczarowały a wrześniowy PMI nie zostawia wiele miejsca nadziejom na odbicie.
Nowym już wyzwaniem dla wielu firm jest zasypywanie luki przychodowej z powodu spadających zamówień.  To czas poszukiwania nisz rynkowych, aliansów w zakresie innowacji i nowej komunikacji, aby przygotować się na szybki start, kiedy wróci lepsza koniunktura.

Gospodarka u końca bieżącego dziesięciolecia

W obecnym cyklu gospodarczym widać opóźnienie Polski na tle innych krajów europejskich. Spowolnienie, które w Polsce rozpoczęło się dość późno, może więc nie zakończyć się przed końcem przyszłego roku. Jest szansa na stopniową poprawę aktywności gospodarczej w Niemczech i strefie euro już w drugiej połowie 2020 r., ale polska gospodarka może będzie musiała poczekać do początku 2021, aby zanotować bardziej wyraźne odbicie dynamiki PKB. Ma to związek z typowym przesunięciem koniunktury na rynku polskim vs rynek niemiecki. Zwykle ten okres bezwładności wynosi jeden kwartał.  W 2020 r. tempo wzrostu PKB spowolni do prawie 3% z ok. 4% w 2019 i ok. 5% w 2018. W słabszym, 2020 roku odczuwalne będzie dalsze wyhamowanie inwestycji, głownie z powodu cięć w wydatkach samorządów i stagnacji w projektach infrastrukturalnych. Firmy nadal mają powody by inwestować, ale ich aktywność będzie ograniczana przez niepewności dotyczące perspektyw gospodarczych i ostrzejsze kryteria kredytowe banków.
Wyzwaniem dla wielu małych i średnich, polskich firm są strategia konkurowania na rynkach zagranicznych unikająca wojen cenowych oraz komunikacja i dbałość o wizerunek.
Dalsza część artykułu na blogu.