Puls gospodarki: dobre wyniki handlu i przemysłu

Europejski Bank Centralny nie rozczarował w ubiegłym tygodniu rynku i rozszerzył program skupu aktywów. Od marca 2015 r. EBC będzie skupował instrumenty dłużne sektora publicznego i prywatnego o wartości 60 mld € miesięcznie. Długo wyczekiwania decyzja spowodowała gwałtowną deprecjację euro oraz umocnienie złotego
Więcej

Puls gospodarki: Polski rynek walutowy w ostatnich tygodniach

W ciągu ostatnich trzech tygodni polski rynek walutowy był dość zmienny, między innymi ze względu na niską płynność na koniec roku. Złoty powinien się stopniowo umacniać w nadchodzących tygodniach, ponieważ aktywność inwestorów wróci do normalnego poziomu, istotne czynniki fundamentalne będą wspierać polską
Więcej

Puls gospodarki: Wyniki handlu w listopadzie 2014

Aktualności  #Gospodarka. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące sprzedaży detalicznej w listopadzie 2014. Poziom sprzedaży detalicznej okazał się niższy o 8,1%, względem października. W listopadzie ubiegłego roku miesięczny spadek wynosił 5,8%. W konsekwencji roczna dynamika sprzedaży uległa
Więcej

Puls gospodarki: Gospodarka na przełomie lat 2014-2015

Kończący się rok, dla gospodarki polskiej był raczej dobry, choć nierówny. Trudno wciąż liczyć na poważniejsze odbicie, co przysporzyłoby nowych miejsc pracy, spowodowało wzrost płacy i zapewniło jako taką stabilizację. Przedsiębiorcy zwracają dużą uwagę na koszty i konkurencyjność cenową. Jest to istotne
Więcej

Puls gospodarki: Komentarz do tygodnia 41 / 2014

Ostatni pomiar PMI dla polskiego przemysłu uplasował się nieco powyżej prognoz, ale nadal był to słaby wynik, bo poniżej 50 pkt. Słabe dane wciąż napływają ze strefy euro oraz USA. Początkowo, przed posiedzeniem EBC miało to niewielki wpływ na rynek. Jednak mało konkretny przekaz z EBC rozczarował inwestorów w
Więcej

Federico Fellini – konferansjer snów

Twórca Federico Fellini (1920—1993) nagrodzony pięcioma Oskarami (za całokształt w roku 1993; La Strada, 1954; Noce Cabirii, 1957; Osiem i pół, 1963; Amarcord, 1973). Fellini często w swoich filmach ukazywał siebie samego, mówi się o nim, że był gawędziarzem lubił mitologizować własną osobę, lubił dwuznaczność.
Więcej