Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /artventure.com.pl/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/src/Controller/Controller.php on line 2121

Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /artventure.com.pl/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/src/Controller/Controller.php on line 2121

Warning: array_key_exists(): The first argument should be either a string or an integer in /artventure.com.pl/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/src/Controller/Controller.php on line 2121
ARTVENTURE

EN Test Ver1.0

NEWS &PUBLICATIONS
ARTVENTURE promuje sztukę, wspiera środowiska twórcze i wprowadza do obrotu rynkowego polską sztukę współczesną.


OFFER

ARTVENTURE jest agencją Public Relations, komunikacji i marketingu. Świadczymy usługi dla firm, instytucji kultury i niezależnych artystów


Public Relations

Public Relations – wyrażenie zawsze w liczbie mnogiej, ponieważ odnosi się do prowadzenia wielu relacji. PR musi być częścią większej strategii, a komunikowanie musi polegać na otwartości i prawdzie. Ważne są fakty. Organizacja to podmiot, który ma swoje cele, ma też struktury i zasady. Aby realizować cele organizacja komunikuje się z publicznością – klienci stanowią pewien wycinek tej publiczności. Naszą rolą jest informować, perswadować i wzajemnie dostosowywać postawy. Ile komunikatów dziennie tworzy Twoja organizacja – dział handlowy, dział marketingu, dział obsługi klienta, a nawet dział finansów i księgowości, czy IT? Jaki efekt można uzyskać, gdyby wszystkie te komunikaty były wspierane działaniami PR? Dzisiejszy Twój dostawca sprzętu IT, wody pitnej, kawy, może jutro być klientem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Spójrz na biznes z innej perspektywy. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców przesuwa firmy bliżej ludzi, bliżej publiczności, które oddziałują na firmy. Dzisiaj, jak nigdy dotąd społeczności chcą mieć realny wpływ na kształt oferty, chcą komunikować się z firmą, chcą by ich głos był słyszany. Na tym polega prawdziwa komunikacja. Komunikacja dwukierunkowa. Społeczna odpowiedxialność biznesu (CSR) jest częścią działań Public Relations. Społeczności oczekują od biznesu zaangażowania w ich sprawy, a z drugiej strony firmy uczą społeczeństwo pewnych nawyków, zachowań w obszarach społecznych. Do takich obszarów można zaliczyć na przykład kulturę gospodarczą, czy sztukę. Czy wizerunek ma dla Ciebie znaczenie? Jeśli tak, działania CSR są częścią budowania pożądanego wizerunku i reputacji.

Komunikacja wizualna

Na początku było słowo, ale potem ludzie stworzyli obraz. Pismo obrazkowe. Jeden obraz zastąpić może setki słów. Poprzez obraz człowieka wyrabiamy sobie pierwszą, powierzchowną opinię o nim. Obraz identyfikuje firmę. Nasza usługa budowania komunikacji wizualnej jest spójna z pozostałymi usługami komunikacji. Słowo wypowiedziane w radiu, telewizji, czy zapisane w prasie i na stronach internetowych poparte dobrym obrazem – opowieścią wizualną budować będzie spójny wizerunek firmy i osób w niej pracujących. Tworzymy pełną identyfikację wizualhą firmy. Wszystkie późniejsze mateialy i komunikaty firmy uwzględniają te wytyczne. Jaką opowieść wizualną chcesz przekazać swojej grupie docelowej? Jeśli masz projekcję swojego wizerunku, opowiedz to nam, a my stworzymy ten obraz i utrwalimy w świadomości publiczności.

Sztuka

Zrozumienie kultury postnowoczesnej, w której nasze życie jest zanurzone pozwala lepiej zrozumieć i w konsekwencji planować i realizować strategie Public Relations na różnych rynkach – nie tylko kultury, a z drugiej strony kształtować tę kulturę poprzez komunikowanie wartości uniwersalnych, a to już zadania z dziedziny społecznej odpowedzialności elit biznesu.
Obcowanie ze sztuką pogłebia zdolność synkretycznego myślenia, łamania zastanych schematów, zadawania (sobie) interesujących pytań i stawiania oporu standardowym odpowiedziom oraz potocznym wiadomościom. Takie możliwości daje sama sztuka – może nauczyć patrzenia poza powierzchowne i oczywiste znaczenia, dostrzegania niuansów i odcieni rzeczy. Sztuka pozwala rozwijać zdolność wizualnej analizy i krytycznego czytania, uczy też lepiej budować solidną argumentację i wyrażać w bardziej przekonujący sposób swoje myśli. W ten sposób zagadnienia sztuki i komunikacji wzajemnie się przenikają. To dzięki ambitnej sztuce stajemy się lepsi, jesteśmy więc coś jej winni.

Event marketing

Nie każdy event marketingowy jest wydarzeniem w literackim tego słowa znaczeniu. Wydarzeniem coś się staje. Wielkie wydarzenia przechodzą do publicznego dyskursu. Na wielkie wydarzenia się czeka. Oferujemy organizację wydarzeń tych wielkich i tych małych, markeingowo-sprzedażowych, mające przynieść korzyść natychmiastową w postaci kontaktów handlowych, sprawdzenia oferty, testowania produktów a także w postaci networkingu. Naszą pasją są wielkie wydarzenia, przechodzące do publicznej dyskusji, takie które zmieniają ogólny, powierzchowny pogląd na produkt, usługę, markę. Jeśli jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, powiedz to przez wydarzenie marketingowe. My zbudujemy zasięg przed i po konferencji. Twoja grupa docelowa będzie żyć wydarzeniem dłużej niż trwa event.


EVENTS / CONFERENCES / TRAINING

 

 Zainwestuj w polską sztukę współczesną.
Alternatywna inwestycja. Dywersyfikacja ryzyka. Duży potencjał inwestycji. Przyjemność, Prestiż.

NEWS FROM BLOG
NEWS FROM BOUTIQUE