Gospodarka na progu dziesięcioleci

W obecnym cyklu gospodarczym widać opóźnienie Polski na tle innych krajów europejskich. Spowolnienie, które w Polsce rozpoczęło się dość późno, może więc nie zakończyć się przed końcem przyszłego roku.

Jest szansa na stopniową poprawę aktywności gospodarczej w Niemczech i strefie euro już w drugiej połowie 2020 r., ale polska gospodarka może będzie musiała poczekać do początku 2021, aby zanotować bardziej wyraźne odbicie dynamiki PKB. Ma to związek z typowym przesunięciem koniunktury na rynku polskim vs rynek niemiecki. Zwykle ten okres bezwładności wynosi jeden kwartał. W 2020 r. tempo wzrostu PKB spowolni do prawie 3% z ok. 4% w 2019 i ok. 5% w 2018.

W słabszym, 2020 roku odczuwalne będzie dalsze wyhamowanie inwestycji, głownie z powodu cięć w wydatkach samorządów i stagnacji w projektach infrastrukturalnych. Firmy nadal mają powody by inwestować, ale ich aktywność na tym polu będzie ograniczana przez niepewności dotyczące perspektyw gospodarczych i ostrzejsze kryteria kredytowe banków.

Wyzwaniem dla wielu małych i średnich, polskich firm są strategia konkurowania na rynkach zagranicznych unikająca wojen cenowych oraz komunikacja i dbałość o wizerunek.

W listopadzie br. inflacja wzrosła do 2,6% (wstępny odczyt) z 2,5% r/r w październiku. Dalszy wzrost inflacji w kolejnych dwóch miesiącach, zwłaszcza, jeśli rząd nie zamrozi ponownie cen energii (do tego podwyżki innych kosztów utrzymania), jest raczej przesądzony. Czy poziom inflacji otrze się o 4% r/r z początkiem przyszłego roku? Możliwe, ale potem inflacja osiągnie swój cel (2,5% r/r) pod wpływem hamowania wzrostu gospodarczego i słabnięcia napięć na rynku pracy.

Wartość złotówki raczej sprzyja polskim eksporterom. Firmy, które dywersyfikują swoje ryzyko handlowe poprzez obecność na rynkach zagranicznych szybciej odczują poprawę swoich finansów. Wyzwaniem dla wielu małych i średnich, polskich firm są strategia konkurowania na rynkach zagranicznych unikająca wojen cenowych oraz komunikacja i dbałość o wizerunek.

Autor:Dariusz Szulc

Komentarze są wyłączone.