Public Relations

Public Relations odnosi się do prowadzenia wielu relacji. Jest ważną częścią strategii biznesowej. Organizacja to podmiot, który ma swoje cele, ma też struktury i zasady. Rozumienie Twojej oferty, motywacji i działań rynkowych nie jest takie same wśród wszystkich interesariuszy. Dlatego, aby realizować cele, organizacja komunikuje się z publicznością – klienci stanowią pewien wycinek tej publiczności. Naszą rolą jest informować, perswadować i wzajemnie dostosowywać postawy. Komunikowanie musi polegać na otwartości i prawdzie. Ważne są fakty. Ile komunikatów dziennie tworzy Twoja organizacja – zarząd, dział handlowy, dział marketingu, dział obsługi klienta i inne? Jaki efekt można uzyskać, gdyby wszystkie te komunikaty były wspierane działaniami PR, których cel opisuje strategia? Zobacz więcej – poznaj przykłady naszych działań.

Więcej

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Spójrz na biznes z innej perspektywy. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorców przesuwa firmy bliżej ludzi, bliżej publiczności, które oddziałują na firmy. Dzisiaj, jak nigdy dotąd społeczności chcą mieć realny wpływ na kształt oferty, chcą komunikować się z firmą, chcą by ich głos był słyszany. Na tym polega prawdziwa komunikacja. Komunikacja dwukierunkowa. Społeczna odpowiedxialność biznesu (CSR) jest częścią działań Public Relations. Społeczności oczekują od biznesu zaangażowania w ich sprawy, a z drugiej strony firmy uczą społeczeństwo pewnych nawyków, zachowań w obszarach społecznych. Do takich obszarów można zaliczyć na przykład kulturę gospodarczą, czy sztukę. Czy wizerunek ma dla Ciebie znaczenie? Jeśli tak, działania CSR są częścią budowania pożądanego wizerunku i reputacji.

Więcej

Komunikacja wizualna

Od słowa do obrazu. Poprzez obraz wyrabiamy sobie pierwszą, powierzchowną opinię. Obraz identyfikuje firmę. Nasza usługa budowania komunikacji wizualnej jest spójna z pozostałymi usługami komunikacji. Słowo poparte dobrym obrazem – opowieścią wizualną budować będzie spójny wizerunek firmy. Tworzymy pełną identyfikację wizualhą firmy (CI). Wszystkie późniejsze mateialy i komunikaty firmy uwzględniają te wytyczne. Jaką opowieść wizualną chcesz przekazać swojej grupie docelowej? Jeśli masz projekcję swojego wizerunku, opowiedz to nam, a my stworzymy ten obraz i utrwalimy w świadomości publiczności.

Więcej

Event Marketing

Nie każdy event marketingowy jest wydarzeniem w literackim tego słowa znaczeniu. Wydarzeniem coś się staje. Wielkie wydarzenia przechodzą do publicznego dyskursu. Na wielkie wydarzenia się czeka. Oferujemy organizację wydarzeń tych wielkich i tych małych, markeingowo-sprzedażowych, mające przynieść korzyść natychmiastową w postaci kontaktów handlowych, sprawdzenia oferty, testowania produktów a także w postaci networkingu. Naszą pasją są wielkie wydarzenia, przechodzące do publicznej dyskusji, takie które zmieniają ogólny, powierzchowny pogląd na produkt, usługę, markę. Jeśli jesteś ekspertem w swojej dziedzinie, powiedz to przez wydarzenie marketingowe. My zbudujemy zasięg przed i po konferencji. Twoja grupa docelowa będzie żyć wydarzeniem dłużej niż trwa event.

Więcej

Sztuka

Zrozumienie kultury postnowoczesnej, w której nasze życie jest zanurzone pozwala lepiej zrozumieć i w konsekwencji planować i realizować strategie Public Relations na różnych rynkach – nie tylko kultury, a z drugiej strony kształtować tę kulturę poprzez komunikowanie wartości uniwersalnych, a to już zadania z dziedziny społecznej odpowedzialności elit biznesu. Sztuka może nauczyć patrzenia poza powierzchowne i oczywiste znaczenia, dostrzegania niuansów i odcieni rzeczy. Sztuka pozwala rozwijać zdolność wizualnej analizy i ubogaca wewnętrznie. Sztuka jest w końcu doskonałym tematem nieformalnych spotkań biznesowych. W ten sposób zagadnienia sztuki i komunikacji wzajemnie się przenikają. To dzięki inspirującej sztuce nasze otoczenie staje się ciekawsze.

Więcej
NASI KLIENCI