Strong główna Galeria Sophie Maslowski

Sophie Maslowski

Sophie Maslowski o swojej twórczości

Moja praca przez wiele lat zbieżna była z estetyką Tadeusza Kantora poprzez podobną wizję człowieka marionetki-manekina, groteskowego i potwornego zarazem.

Byłam również naznaczona myślą Georges’a Didi-Hubermanna. Zgłębiałam zagadnienie podwójnego spojrzenia, Marginesu, pojęcie Ja wyrzuconego „Poza-Ja”, granicy która przywołuje ideę ruchu i alienacji: dialektykę tego co jednocześnie wiąże i odgranicza dwie przestrzenie, odkrywa i zamyka.

Obecnie pracuję przede wszystkim nad tematem „Pamięci”. Tej osobistej, jak i historycznej, zbiorowej. Pamięć kulturowa czy atawistyczna jest zawsze podstawą wszelkiej tożsamości. Mój ostatni cykl rzeźb z ceramiki pokazuje „świat na opak”: nieobecność pamięci, nieobecność czasu, triumf chwili. Czy człowiek – stworzenie bez głowy i bez świadomości – zostaje wtedy zredukowany do pragnienia panowania, pornografii i manipulowania innymi? Czy spojrzenie na niego przywróci pamięć?

 

  •