Strong główna Galeria Tomasz Milanowski

Tomasz Milanowski

Tomasz Milanowski (1972 r.) jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1998 r., realizując dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Wachowiaka. W trakcie studiów uczęszczał do pracowni prof. Stefana Gierowskiego, a także m.in. prof. Jarosława Modzelewskiego. Po ukończeniu studiów związał się z macierzystym wydziałem. Prowadzi własną pracownię, a od 2016 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Malarstwa. Jest autorem blisko 50 wystaw indywidualnych i wielu wystaw zbiorowych, także o zasięgu międzynarodowym. Jest stypendystą fundacji Pollock-Krasner w Nowym Jorku (2013). Mieszka i pracuje w Warszawie. Uprawia malarstwo gestu – ekspresyjne, ocierające się o abstrakcję organiczną.