Strong główna Oferta Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna

Od słowa do obrazu. Poprzez obraz wyrabiamy sobie pierwszą, powierzchowną opinię. Obraz identyfikuje firmę. Nasza usługa budowania komunikacji wizualnej jest spójna z pozostałymi usługami komunikacji. Słowo poparte dobrym obrazem – opowieścią wizualną budować będzie spójny wizerunek firmy. Tworzymy pełną identyfikację wizualhą firmy (CI). Wszystkie późniejsze mateialy i komunikaty firmy uwzględniają te wytyczne. Jaką opowieść wizualną chcesz przekazać swojej grupie docelowej? Jeśli masz projekcję swojego wizerunku, opowiedz to nam, a my stworzymy ten obraz i utrwalimy w świadomości publiczności.

  • Rebranding oraz opracowywanie identyfikacji wizualnej firmy (CI)
  • Rejestracja audio-video wypowiedzi ekspertów firmy
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnych, PPT i filmów do kanału YouTube
  • Przygotowanie graficzne wszelkich materiałów związanych z działaniami Public Relations
  • Projektowanie wydawnictw i materiałów firmowych oraz nadzór nad ich produkcją
  • Projektowanie graficzne aplikacji internetowych i formularzy
  • Projektowanie oznakowania firmy oraz wystroju biura, jako świadectwa materialnego firmy
  • Wyposażanie biur w działa sztuki współczesnej (wynajem dzieł sztuki, organizacja wernisaży, spotkania z artystami)
  • Aranżacja stoisk targowych oraz organizacja happeningów generujących ruch w kierunku ekspozycji firmy.