Strong główna Oferta Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna

Komunikacja wizualna

Na początku było słowo, ale potem ludzie stworzyli obraz. Pismo obrazkowe. Jeden obraz zastąpić może setki słów. Poprzez obraz człowieka wyrabiamy sobie pierwszą, powierzchowną opinię o nim. Obraz identyfikuje firmę. Nasza usługa budowania komunikacji wizualnej jest spójna z pozostałymi usługami komunikacji. Słowo wypowiedziane w radiu, telewizji, czy zapisane w prasie i na stronach internetowych poparte dobrym obrazem – opowieścią wizualną budować będzie spójny wizerunek firmy i osób w niej pracujących. Tworzymy pełną identyfikację wizualhą firmy. Wszystkie późniejsze mateialy i komunikaty firmy uwzględniają te wytyczne. Jaką opowieść wizualną chcesz przekazać swojej grupie docelowej? Jeśli masz projekcję swojego wizerunku, opowiedz to nam, a my stworzymy ten obraz i utrwalimy w świadomości publiczności.

  • Rejestracja audio-video wypowiedzi ekspertów firmy
  • Przygotowanie prezentacji multimedialnych, PPT i filmów do kanału YouTube
  • Przygotowanie graficzne wszelkich materiałów związanych z działaniami Public Relations
  • Rebranding oraz opracowywanie identyfikacji wizualnej firmy (CI)
  • Projektowanie wydawnictw i materiałów firmowych oraz nadzór nad ich produkcją
  • Projektowanie graficzne aplikacji internetowych i formularzy
  • Projektowanie oznakowania firmy oraz wystroju biura, jako świadectwa materialnego firmy
  • Wyposażanie biur w działa polskiej sztuki współczesnej, a także dostarczenie katalogów sztuki spójnych z komunikacją firmy dla gości oczekujących w recepcji, czy odwiedzających stoiska podczas targów biznesowych.
  • Aranżacja stoisk targowych oraz organizacja happeningów generujących ruch w kierunku ekspozycji firmy.