Sztuka

Sztuka

Zrozumienie kultury postnowoczesnej, w której nasze życie jest zanurzone pozwala lepiej zrozumieć i w konsekwencji planować i realizować strategie Public Relations na różnych rynkach – nie tylko kultury, a z drugiej strony kształtować tę kulturę poprzez komunikowanie wartości uniwersalnych, a to już zadania z dziedziny społecznej odpowedzialności elit biznesu. Sztuka może nauczyć patrzenia poza powierzchowne i oczywiste znaczenia, dostrzegania niuansów i odcieni rzeczy. Sztuka pozwala rozwijać zdolność wizualnej analizy i ubogaca wewnętrznie. Sztuka jest w końcu doskonałym tematem nieformalnych spotkań biznesowych. W ten sposób zagadnienia sztuki i komunikacji wzajemnie się przenikają. To dzięki inspirującej sztuce nasze otoczenie staje się ciekawsze.

  • Organizowanie pokazów sztuki, koncertów kameralnych, wystąpień aktorskich i bankietów artystycznych dla koneserów i klientów firm wraz pełną obsługą medialną połączoną z budowaniem wizerunku firmy
  • Doradztwo w zakresie inwestowania w sztukę / art banking
  • Doradztwo dla kolekcjonerów w budowaniu własnych zbiorów
  • Sprzedaż i wynajem prac polskich artystów współczesnych
  • Obsługa medialna artystów oraz firm inwestujących w polską sztukę współczesną
  • Realizacja strategii CSR zorientowanej na kulturę i sztukę
  • Ubezpieczenia dzieł sztuki