Sztuka

Sztuka

Zrozumienie kultury postnowoczesnej, w której nasze życie jest zanurzone pozwala lepiej zrozumieć i w konsekwencji planować i realizować strategie Public Relations na różnych rynkach – nie tylko kultury, a z drugiej strony kształtować tę kulturę poprzez komunikowanie wartości uniwersalnych, a to już zadania z dziedziny społecznej odpowedzialności elit biznesu.

Obcowanie ze sztuką pogłebia zdolność synkretycznego myślenia, łamania zastanych schematów, zadawania (sobie) interesujących pytań i stawiania oporu standardowym odpowiedziom oraz potocznym wiadomościom. Takie możliwości daje sama sztuka – może nauczyć patrzenia poza powierzchowne i oczywiste znaczenia, dostrzegania niuansów i odcieni rzeczy. Sztuka pozwala rozwijać zdolność wizualnej analizy i krytycznego czytania, uczy też lepiej budować solidną argumentację i wyrażać w bardziej przekonujący sposób swoje myśli. W ten sposób zagadnienia sztuki i komunikacji wzajemnie się przenikają. To dzięki ambitnej sztuce stajemy się lepsi, jesteśmy więc coś jej winni.

  • Organizowanie pokazów sztuki, koncertów kameralnych, wystąpień aktorskich i bankietów artystycznych dla koneserów i klientów firm wraz pełną obsługą medialną połączoną z budowaniem wizerunku firmy
  • Doradztwo w zakresie inwestowania w sztukę / art banking
  • Doradztwo dla kolekcjonerów w budowaniu własnych zbiorów
  • Sprzedaż i wynajem prac polskich artystów współczesnych
  • Obsługa medialna artystów oraz firm inwestujących w polską sztukę współczesną
  • Realizacja strategii CSR zorientowanej na kulturę i sztukę
  • Ubezpieczenia dzieł sztuki