Artventure dla branży chemicznej

Zakres zadań obejmuje mi. in.: opracowanie strategii obecności w mediach społecznościowych, stworzenie kanałów komunikacji (Facebook, Twitter, Google+, YouTube), publikowanie treści w utworzonych kanałach komunikacji oraz współpracę z inżynierami – managerami wyższego szczebla w zakresie redagowania publikacji fachowych w mediach oraz w materiałach marketingowych.