ARTVENTURE jest partnerem projektu Warsaw By Art 2018

Warsaw by Art 2018 jest drugą edycją festiwalu warszawskich galerii sztuki. Wydarzenie to kierowane jest do szerokiego grona odbiorców sztuk wizualnych. Więcej na blogu.