Linoryty Marka Sobczaka

Marek Sobczak: moje linoryty powstają pomiędzy malarskimi cyklami

Większość moich linorytów powstaje w kilku egzemplarzach, odbijanych centymetr po centymetrze niewielką łyżką. Czerń i biel pozwalają zachować odbitkom surowość i siłę. To zupełnie inne doświadczenie niż malarstwo. Pracę nad pierwszymi linorytami rozpocząłem pod koniec lat osiemdziesiątych, tuż przed dyplomowym cyklem obrazów „Rosjanie”. Pierwsze grafiki, które wówczas powstały, pokazałem na wystawach grupy SDS: „Eskimo Suwałki Suwałki” w suwalskiej galerii N-BWA w 1989 roku i „SDS: Malarstwo–Grafika–Rysunek” w poznańskiej galerii DESA. Tą drugą zorganizowała galeria Ewy Polony przy okazji „Poznańskich Targów Sztuki”, przygotowałem na wystawę pracę o wymiarach 350 x 250 cm, która była żaglem-sztandarem z odbitymi na tkaninie i pozszywanymi linorytami. Później ta grafika pokazywana była na hamburskiej Hochschule für Bildende Künste a pojedyńcze odbitki w 1993 roku na „Ogólnopolskim Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka” w Muzeum Okręgowym w Jeleniej Górze.

Ponownie do linorytu wróciłem w połowie lat dziewięćdziesiątych. Powstały wówczas „duże głowy”, które w 2007 roku wraz z nowymi pracami pokazałem na kameralnej wystawie w galerii Tygmart, w Klubie Jazzowym Tygmont w Warszawie, a dwa lata później w warszawskiej Galerii Mazowieckiej.

O artyście

Marek Sobczak, urodził się 7 kwietnia 1963 roku w Suwałkach.

W latach 1984–90 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Jana Świtki.

Współtwórca intermedialnej grupy SDS. W 1990 roku otrzymał osiemnastomiesięczne stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, stypendysta ZAIKS (2011, 2013), w 2013 roku otrzymał doroczną nagrodę miasta Suwałki. W 2012 roku obronił doktorat na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (promotor: dr hab. Mariusz Woszczyński, profesor ASP).

Założył i w latach 1991–94 prowadził galerię CHŁODNA 20 w Suwałkach. Był kuratorem wystaw m.in.: Edwarda Dwurnika, Eugeniusza Markowskiego, Isabeli Lleo Castells, Leszka Knaflewskiego i Piotra C. Kowalskiego.

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Cykle malarskie: „Rosjanie”, „Wieża Babel”, „Portrety trumienne”, „Kondotier”, „Egipt” i „P”.
Brał udział w dwustu wystawach indywidualnych, grupowych i zbiorowych, m.in.: 2010 – Wieża Babel, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, Białystok; 2008 – Malarstwo, Galeria Miejska BWA, Tarnów; 2007 – Malarstwo, Galeria Test, Warszawa; 2007 – Vilnius Painting Triennial „Dialogues”, ŠMC (Centrum Sztuki Współczesnej), Wilno; 2006 – Expressions Polonaises, Galerie Maison 44, Bazylea; 2006 – Warszawa w Berlinie, Kommunale Galerie, Berlin; 2006 – Nowa Ekspresja. 20 lat (Grzyb, Nitka, Skarbek, Sobczak, Minciel), galeria BWA, Olsztyn; 2004 – Warszawa w Kijowie, Centralny Dom Artysty Plastyka, Kijów; 2001 – Supermarket Sztuki, galeria DAP, Warszawa.

Prace w zbiorach w Polsce, Szwecji, Niemczech, Francji, Litwie, Rosji i Egipcie.