Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych

Przedsiębiorczość rodzinna to temat, który wzbudza coraz większe zainteresowanie pomiędzy naukowcami, badaczami, doradcami praktykami biznesu, a nawet politykami. Ostatnie badania pokazują, że firmy rodzinne w porównaniu do firm nie rodzinnych tworzą więcej miejsc pracy, osiągają lepsze wyniki i mają większe szanse na przetrwanie kryzysu. Patrząc na liczby firmy rodzinne stanowią ok 36% wszystkich przedsiębiorstw, czyli jest ich ok 220 tysięcy. Szacuje się, że firmy rodzinne generują ok 10% polskiego PKB, oraz zatrudnia ok 1,3 mln ludzi. Dlatego też ważne jest aby firmy rodzinne nie tylko przetrwały sukcesję, ale z sukcesem rozwijały się na rynkach polskich i zagranicznych.
Na tegorocznym Kongresie podczas dwóch dni (19-20 marca 2015 r.) będą poruszane m.in takie tematy jak:
• Formy wejścia na nowe rynki
• Sukcesja szansą na rozwój firmy rodzinnej
• Liderzy w nowej rzeczywistości – sukcesorzy po przejęciu władzy
• Nowe rozwiązania regulujące współpracę firmy i rodziny
• Prezentacja firm rodzinnych na zewnątrz – jak budować wiarygodny i profesjonalny wizerunek
• Innowacyjne rozwiązania w firmach rodzinnych
• Strategia rozwoju – dlaczego strategia jest punktem wyjścia do zmian w firmie?

Zapraszamy na panel Artventure nt. internacjonalizacji biznesu rodzinnego i komunikacji międzykulturowej.