Przemysł i handel w maju 2017 – dobre wyniki zwłaszcza na tle huśtawki na świecie

W maju produkcja sprzedana przemysłu zwiększyła się w ujęciu miesięcznym o 5,5%. Roczna dynamika produkcji uległa zwiększeniu z zeszłomiesięcznych ujemnych 0,6% do dodatnich  9,1%. Analitycy obserwujący rynek prognozowali wzrost produkcji przemysłowej w maju o około 7,0% rdr. Według zamieszczonego przez Główny Urząd Statystyczny komunikatu produkcja po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym wzrosła w stosunku do kwietniowej o 1,2%, a w stosunku do wypracowanej przed rokiem zwiększyła się o 6,5%. Mamy więc kontynuację huśtawki wyników – spowodowanej tym, że aktywność producentów, ale również rozkład czasu pracy, prezentuje się odmiennie niż w roku ubiegłym.

W maju poziom sprzedaży detalicznej okazał się niższy  niż w kwietniu bieżącego roku o 0,2% (w maju 2016 r. odnotowano spadek sprzedaży na poziomie 0,5%). Drugi z rzędu spadek sprzedaży w ujęciu  miesięcznym, jednakże miejmy na uwadze, że przed rokiem również odnotowano spadek a miesięczny wzrost w kwietniu wyniósł blade +0,3%. Mimo tego wyniku, wzrostowi uległa roczna dynamika sprzedaży, z 8,1% w kwietniu do 8,4%.#

26.06.2017